Om oss

Kleiven Sogn AS er ei entreprenørverksemd med omlag 35 ansatte, og utfører alt innan grunn, betong og tømrerarbeid. Størstedelen av dei ansatte har fagbrev innanfor faget og er stolte over å få ta del i utfordrande arbeidsoppgåver.

Me kan levere følgande tenester:

  • Grunnarbeider, me utfører både graving og massetransport og tar på oss fleire typar oppdrag.
  • Betongarbeider, me utfører alt innan forskaling og støyping og har lang erfaring og god kompetanse i faget. Me har i underkant av 20 personar som arbeidar innan betong.
  • Tømrerarbeider, me utfører alt innan tømrerfaget og har omlag 4 personar som til dagleg arbeidar med dette.
  • Stillasarbeider, me har både lettstillas og Hakistillaser, alle våre tilsette har stillassertifikat.
  • Kjerneboring og betongsaging, me utfører oppdrag innan dette og har 3 – 4 personar med god erfaring innan faget.
  • Muring og pussarbeider, me har 3 – 4 personar som har god erfaring med muring og pussing.
  • Transport og heising, me har 2 lastebilar med kran, og utfører laste og løfteoppdrag i heile Indre Sogn.
  • Mobilkran, me har 1 stk mobilkran og utfører heiseoppdrag i heile Indre Sogn.
  • Tårnkraner, me har 2 stk tårnkranar.
  • Totalprosjekt, me har 5 personar i administrasjonen som arbeidar med prosjekt. Dersom du har eit prosjekt du ønsker å gjennomføre kan me delta heilt i frå starten av og sjå kva som er mogeleg å få til innanfor gitte rammer. Me har god erfaring i gjennomføring av totalprosjekt i samarbeid med arkitekter og byggherre.

Kleiven Sogn AS har Indre Sogn som hovedmarked men utfører også arbeider andre stadar i regionen. Me har dei siste åra også hatt større oppdrag i Voss og Førde. Frå vårt hovedkontor på Årdalstangen er det omlag 2 timar køyring til Voss, Førde samt Fagernes. Me har også gode tradisjoner med levering av tenester til Hydro Årdal og Årdal kommune. Dei siste åra har me også opparbeida oss bra erfaring innanfor vasskraft og me utfører stadig oppdrag for Hydro Energi, Østfold Energi, ECO, Småkraft, Tinfos og Luster Energiverk for å nevne nokon. Me har også god erfaring i rehabilitering av damanlegg.

Kleiven Sogn AS har søsterfirmaet Sogn Entreprenør i Luster (omlag 16 tilsette) og samarbeider med dei om oppdrag i regionen dersom det er behov for utveksling av kompetanse og personell.

Kleiven Sogn er sertifisert i fleire fagområder. Me har alle nødvendige godkjenningar og legg stor vekt på vår eigen kvalitetskontroll i alle ledd.

Hovedkontoret vårt ligg sentralt på Årdalstangen i Statsråd Evensens Veg 3 like ved rådhuset til Årdal Kommune.

Ta gjerne kontakt med oss!