Om oss

Kleiven Sogn AS er ei entreprenørverksemd med omlag 35 ansatte, og utfører alt frå grunn- og betongarbeid til ferdige tømmerbygg. Størstedelen av dei ansatte har fagbrev innanfor faget og er stolte over å få ta del i utfordrande arbeidsoppgåver.

Kleiven Sogn AS har Indre Sogn som hovedmarked men utfører også arbeider andre stadar i regionen. I 2016 og 2017 har me også hatt større oppdrag i Voss kommune og Førde. Frå vårt hovedkontor på Årdalstangen er det omlag 2 timar køyring til Voss – Førde og Fagernes. Me har også gode tradisjoner med levering av tenester til Hydro Årdal og Årdal kommune. Dei siste åra har me også opparbeida oss bra erfaring innanfor vasskraft og me utfører stadig oppdrag for Hydro Energi, Østfold Energi, ECO, Småkraft, Tinfos og Luster Energiverk for å nevne nokon. Me har også god erfaring i rehabilitering av damanlegg.

Kleiven Sogn AS er medeigar i Sogn Entreprenør og samarbeider med dei om oppdrag i regionen dersom det er behov for utveksling av kompetanse og personell.

Kleiven Sogn er sertifisert i fleire fagområder. Me har alle nødvendige godkjenningar og legg stor vekt på vår eigen kvalitetskontroll i alle ledd.

Hovedkontoret vårt ligg sentralt på Årdalstangen i Statsråd Evensens Veg 3 like ved rådhuset til Årdal Kommune.

Ta gjerne kontakt med oss!