Kleiven Sogn utfører alt av grunn, betong og tømrerarbeid.

Me legg stor vekt på vår eigen kvalitetskontroll i alle ledd.

Totalleverandør innan bygg

Kleiven Sogn er sertifisert i fleire fagområder. Me har alle nødvendige godkjenningar og legg stor vekt på vår eigen kvalitetskontroll i alle ledd. Målet er å gje kunden riktig kvalitet til riktig tid, samt å forbedre prestasjonar og produktivitet i virksomheita.

Våre største oppdragsgjevarar er Hydro Årdal og Årdal kommune. Men me har og hatt fleire byggeprosjekt for andre byggherrar i Årdal og kommunane rundt. Me utfører også oppdrag for Hydro Energi, Østfold Energi og ECO og har god erfaring med rehabilitering av damanlegg og bygging av småkraftverk.

Kontakt oss

Telefon: 57 66 48 80
E-post: rok@kleivensogn.no
Besøksadresse: Statsråd Evensens veg 3, 6885 Årdalstangen
Postadresse: Kleiven Sogn AS, Postboks 33, 6881 Årdalstangen

Utvalde referansar

Me har jobba med mange utfordrande og spennande prosjekt