Kleiven Sogn utfører alt av grunn, betong og tømrerarbeid.

Me legg stor vekt på vår eigen kvalitetskontroll i alle ledd.

Totalleverandør innan bygg

Kleiven Sogn er sertifisert i fleire fagområder. Me har alle nødvendige godkjenningar og legg stor vekt på vår eigen kvalitetskontroll i alle ledd. Målet er å gje kunden riktig kvalitet til riktig tid, samt å forbedre prestasjonar og produktivitet i virksomheita.

Våre største oppdragsgjevarar har tradisjonelt vore Hydro Årdal og Årdal kommune. Men me har også gjennomført større oppdrag i Sogndal, Luster, Aurland og Førde. Ein kan såleis sei at vårt satningsområde er Indre Sogn og nærliggande områder. Me utfører også oppdrag for Hydro Energi, Østfold Energi, Statkraft, Statnett og ECO og har god erfaring med rehabilitering av damanlegg og bygging av småkraftverk.

Kontakt oss

Telefon: 57 66 48 80
E-post: rok@kleivensogn.no
Besøksadresse: Statsråd Evensens veg 3, 6885 Årdalstangen
Postadresse: Kleiven Sogn AS, Postboks 33, 6881 Årdalstangen

Utvalde referansar

Me har jobba med mange utfordrande og spennande prosjekt