Hydro/Hydro Energi

Kleiven Sogn AS har alltid vore ein stor leverandør av tjenester til Hydro og Hydro Energi i Årdal og Høyanger. Størstedelen av leveransane har hatt tiltaksklasse 3, med Kleiven Sogn AS som hovedentreprenør. Hydro stiller store krav til kvalitet og sikkerheit og dette har tilført Kleiven Sogn AS nyttig kompetanse og fokus innan områda.

Av prosjekt kan nevnast:

  • NGC Pilotceller, grunn og betongarbeid, Kontraktsverdi: 27,5 millionar kroner.
  • Dammer Sognefjellet, sprenging, grunn og betongarbeider, Kontraktsverdi: 20,5 millionar kroner.
  • Miljøprosjektet, grunn og betongarbeider, Kontraktsverdi: 27,5 millionar kroner.
  • Likeretterprosjektet, grunn og betongarbeider, Kontraktsverdi: 37 millionar kroner.
  • Brennovn, grunn, mur og betongarbeider, Kontraktsverdi: 37,5 millioner kroner.