Ullsentralen

Byggjegrop
Arbeidet med byggegrop var utfordrande, da parkeringskjellar med eit areal på vel 1100m2 fylte stort sett heile tomta. Men vegar på tre kantar av byggeplass, måtte det spuntast langs desse tre sidene. I tillegg står grunnvatnet inn i tomta. Det måtte da graves ned ein pumpekum for å holde vatnet nede mens bunnplate vart støypt. Det vart og seinare satt igjen utsparing i ytterervegg slik at ved eventuell flo kunne parkeringskjellar fylles med vatn for å hindre oppdrift av bygget.

Parkeringskjellar og bærande konstruksjonar
Parkeringskjellar er støypt som vanntett konstruksjon med ei bunnplate på 75 cm for å hinder oppdrift av bygget. Over kjeller er støypt betongplate med bæring av betongsøyler, dragere og veggskiver. Videre har 1 og 2.etg bæring av betong søyler og veggskiver samt Deltabjelker. Dei 3 øvste etasjane har bæring av stålsøyler, Deltabjelker og veggskiver.

Kleiven Sogn si rolle i prosjektet
Kleiven Sogn AS var hovudentreprenør i prosjektet med ansvar for riving av eks bygg, grunn og betongarbeid, stålkonstruksjonar, tekniske installasjonar samt utomhusarbeid. Kleiven Sogn AS hadde og i første fase av prosjektet, frå mai 2105 til mars 2016 ansvar for HMS-arbeid og framdrift. Vidare var dagleg ledar i Kleiven Sogn AS byggeledar for heile prosjektet.
Kleiven Sogn AS hadde overordna ansvar for utførelse tiltaksklasse 3 for prosjektet, samt riving og miljøsanering tiltaksklasse 1.

Areal: 4300 m2
Byggherre: Ullsentralen AS
Arkitekt: X-form
Byggjeår: 2015 – 2017
Kontraktsverdi: 48 millionar eks. mva ( Kleiven Sogn AS sin kontrakt )
Entrepriseform: Hovudentreprenør grunn, betong, stål og tekniske installasjonar