Jordalen 2 Kraftverk

Kraftstasjonen ligg på om lag 420 moh og har maskinsal, kontrollrom, høyspentrom, to traforom og utløpskanaler for turbinene.
Største slukeevne er 10,2 m3/s.
Minste driftsvannføring er 0,6 m3/s.
Installert effekt 7,2 MW.
Generatorytelse 8 MVA.
Antall turbiner: 2 stk. Francisaggregat.

Dam og inntak har HRV på 508 moh. Inntaket består av betongkonstruksjon med inntakshus, total høgde er cirka 10 meter. Det er etablert ein bua betongdam på i underkant av 50 meter, samt 2 ledevegger på til sammen 80 meter.

Kleiven Sogn AS har hatt ansvar for;
Grunnarbeider, arrondering, plastring og sprengingsarbeider.
Betongarbeider.
Tømmer og innredningsarbeider.
Montasjearbeider, luke og ventil.

Byggherre: Jordalen Kraft / Tinfos
Byggeår: 2016 – 2017
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsverdi: 14,6 millioner eks. mva