Statens Vegvesen

Kleiven Sogn AS har gjennomført fleire prosjekter for Statens Vegvesen, mellom anna bruer i Lærdal, Luster og Aurland, av desse kan nevnast;

E16 Øygardsbrui, Grunn og betongarbeider
Øygardsbrui er ein del av E16 ved Borgundstunellen og brua leder trafikken inn i tunellen. Lengd på bru er omlag 74 meter.
Ferdig: 2002

FV 333 Moen og Hauge bru, Sprenging, grunn og betongarbeider,
Moen bru består av ny bru på om lag 25 meter, samt ny fylkesveg og gardsveg i tilknyting til bru. Arbeider omfatter også plastring av elv samt murer i naturstein inn til landkar begge sider. På Hauge bru består arbeidet i nye betongfundamenter på bru samt plastring av elv.
Ferdig: 2014

FV 243 Varahaug Bru, Sprenging, grunn og betongarbeider,
Varahaug bru består av ny bru på om lag 10 meter, samt arbeider med omlag 120 meter med fylkesveg. Arbeider omfatter også mindre plastringer i elv samt murer i naturstein inn til landkar begge sider.
Ferdig: 2015

FV 53 Ljoteli tunellen
Ljotelitunellen ligg mellom Øvre Årdal og Holsbru på FV 53 Årdal – Tyin.
Kleiven Sogn AS bygde 2 portaler, 2 tekniske bygg, vegg mellom tunell og teknisk bygg samt nokre terrengmurer.
Ferdig: 2021