Mannsberg Kraftverk

Kleiven Sogn AS har vore delaktig i byggingen av Mannsberg Kraftverk i Årdal Kommune, med ansvar for;
– Betongarbeider kraftstasjon.
– Etablering av 1500 meter grøft for rørgate i delvis fjell og lausmassar.
– Legging av 1500 meter med rør Ø1000, GRP og duktilt.
– Støyping av betongpropp i tunell fra Breibotnvatnet.
– Støyping av betongpropp med lukekasse i tunell fra Mannsbergvatnet.
– Betongarbeider lukehus Mannsbergvatnet.
– Grunn, veg og arronderingsarbeider, inkludert sprenging av rørtrase.

Byggherre: Småkraft
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggeår: 2015 – 2016