Kvalitet/godkjenningar

Kleiven Sogn AS er godkjent innanfor fleire godkjenningsområder, og legg stor vekt på vår eigen kvalitetskontroll – i alle ledd.

Kleiven Sogn AS ynskjer å ha fokus på kvalitetsarbeid fordi dette gjev oss eit føretrinn i konkurransen om krevande oppdrag. Målet er å gje kunden riktig kvalitet til riktig tid, samt å forbedre prestasjonar og produktivitet i virksomheita.

KLEIVEN SOGN AS er godkjent innen følgende områder:
Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Ansvarlig søker Alle typer tiltak 1
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 1
Utførende Innmåling og utstikking av tiltak 1
Utførende Veg- og grunnarbeider 3
Utførende Landskapsutforming 1
Utførende Plasstøpte betongkonstruksjoner 3
Utførende Tømrerarbeid 2
Utførende Riving og miljøsanering 2

Andre godkjenningar/registreringar:
– Miljøfyrtårn sertifisert – Sertifikatnummer 13785
– Sellihca Qualified – Den nordiske kvalifikasjonsordningen for energiselskap i Norden.
– Achilles StartBANK – Registrerings ID 136989