Sogn Jord og Hagebruksskule

Sogn Jord- og Hagebryksskule (SJH) er ein ein videregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Internatbygg og undervisningsbygg var frå år 1948, og hadde ikkje hadde vesentlege oppgraderingar sidan. Bedre struktur, organisering av funksjonar, arealutnytting og tilgjengelighet var stikkord for ombygginga. Kleiven Sogn var hovudentreprenør i prosjektet for alle bygningsmessige fag, der arbeidet omfatta både rivingsarbeid, rehabilitering og nybygg. Vi hadde også ansvaret for koordineringen av HMS og framdrift.

Ombygginga omfatta:
Full rehabilitering av undervisningsbygg, med tilbygg i 2 etasjar.
Ombygging av internatbygg i underetasje og sørende
Bygging av nytt «mellombygg» i 3 etasjar
Nytt utomhusanlegg

Areal: 2000m2
Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Arkitekt: Arkitektkontoret Erling Haugen AS
Byggeår: 2016-2017
Kontraktsverdi: 15 millioner
Entrepriseform: Hovudentreprenør