Årdalsenteret

ÅRDALSSENTERET
Areal: 6500 m2
Arkitekt: X-form
Byggherre: Årdalssenteret AS
Byggeår: 2012-2014
Entrepriseform: Totalentreprise

REIMA / SAMFUNNSHUSET
Areal: 2200 m2
Arkitekt: A38
Byggherre: Årdal Kommune / Reima AS
Byggeår: 2008-2009
Kontraktsverdi: 16 millionar kroner
Entrepriseform: Hovedentreprise

Kleiven Sogn AS har i perioden 2008 til 2014 bygd ut store deler av sentrumsareala. Fyrste byggetrinn på Årdalssenteret vart starta opp i 2008 og innehold forretningsarealer for Reima AS, samt ombygging av deler av samfunnshuset for Årdal Kommune. I 2012 starta arbeidet med nytt forretningssenter for Årdalssenteret AS, desse arbeidene inkluderer også 9 leilegheiter på plan 3 i bygget. Her har Kleiven Sogn AS vore totalentreprenør og har mellom anna hatt med seg X-form og Norconsult på prosjekteringsarbeider. Bygget stod klart til påske 2014 og har med dette skapt ein heilheit i sentrumsområda i Øvre Årdal.

Bygningen

Bygget er plassert sentralt i sentrum av Øvre Årdal i eit fortetta byggeområde. Tomteforholda er flate og grunnen bestod for det meste av elvestein og sand. Bygget er på 4 plan inkludert parkeringskjeller, med forretninger på plan 1 og 2, og 9 leiligheter på plan 3. Bæresystem er ein kombinasjon av stål, plasstøpte vegger og hulldekker.

Kleiven Sogn AS si rolle i prosjektet
Kleiven Sogn as har vore totalentreprenør og har hatt ansvaret for koordinering og leiing av alt prosjekteringsarbeid. Kleiven Sogn AS har også hatt ansvaret for alt bygningsmessig arbeid, samt samordning av alle underentreprenører. Kleiven Sogn AS hadde også ansvar for gjennomføring av regelmessige sikkerhetsmøter, samt gjennomføring av risikovurderinger og sikker jobba analyser.