Høgskulebygget Sogndal

Forretningsbygg der Kleiven Sogn AS har vore totalentreprenør med ansvar for prosjektering og utførelse. Bygget er oppført i 3 etasjer med forretninger i fyrste etasje, kontorer i andre og 8 leilegheiter i 3 etasje. Bygget er oppført med bæresystem i stål, med hulldekker i etasjeskiller. Yttervegger er oppført i bindingsverk med ståande glatt panel samt glass og aluminium. Som del av avstiving av bygg er det nytta plasstøypte betongvegger som inkluderer betongtrapp og heissjakt. Leilegheiter og kontorlokaler er oppført med eit moderne utrykk med stor bruk av glass og aluminium i ytter og innervegger.

Areal: 3500 m2
Arkitekt: Svein Torsnes ved Xform
Byggherre: MK Eigedom
Byggeår: 2007 – 08
Kontraktsverdi: 50 millioner
Entrepriseform: Totalentreprenør